Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

21:19
6444 3525
Reposted fromnyaako nyaako viapozakontrola pozakontrola
21:18
5394 25d8
Reposted fromfasel fasel viapozakontrola pozakontrola
Sponsored post
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
21:18
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaavooid avooid
21:17
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaavooid avooid
21:17
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
21:13
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
21:13
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapozakontrola pozakontrola
21:10
4205 af86 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
21:08
6346 6a67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
21:06
9243 eb73 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakarmacoma karmacoma
20:49
6892 8703 500
Reposted frommonikje monikje viaLuukka Luukka
20:49
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vianieobecnosc nieobecnosc
20:48
8415 1529 500
20:47
7260 cdbe 500
Reposted fromcontigo contigo vianieobecnosc nieobecnosc
20:47
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
20:47
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianieobecnosc nieobecnosc
20:45
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc
20:45
Nie da się czegoś znaleźć, kiedy się tego szuka. Znajdujemy rzeczy, kiedy się za nimi nie rozglądamy.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
20:45
20:44
9995 2a79 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...