Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

21:17
3022 b2d8 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialouve louve
21:17
To jest zimny świat, więc bądź bryłą lodu.
— Brudne serca
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr vialouve louve
21:17
1649 f2be
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen vialouve louve
21:16
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
21:13
9496 bff0 500
Reposted frommantonis mantonis viaillustrate illustrate
21:13
21:13
1753 8268
21:12
3170 2eba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
21:12
Żeby nie było, przegrałem całkiem niezłe życie. Było mi dane trochę jak ostatnia szansa. Jak wysoki spadek znikąd, który przegrałem w ruletkę tego samego wieczoru. Wyszło, jak wyszło. Jak w tej bajce o skorpionie. Taka natura. Każdy ma jakąś. Moja natura to bycie zjebem. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
21:11
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie vianiebieskieoczy niebieskieoczy
21:11
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
21:10
7339 7e8e 500
Reposted fromkattrina kattrina viaID ID
21:10
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata vianiebieskieoczy niebieskieoczy
21:10
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
21:08
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
21:07
1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:07
1452 a3cc 500
21:07
21:07
1534 7d28
Reposted fromursa-major ursa-major viamyzone myzone
21:06
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakejtowa kejtowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl