Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3022 b2d8 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialouve louve
To jest zimny świat, więc bądź bryłą lodu.
— Brudne serca
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr vialouve louve
1649 f2be
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen vialouve louve
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
9496 bff0 500
Reposted frommantonis mantonis viaillustrate illustrate
1753 8268
3170 2eba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
Żeby nie było, przegrałem całkiem niezłe życie. Było mi dane trochę jak ostatnia szansa. Jak wysoki spadek znikąd, który przegrałem w ruletkę tego samego wieczoru. Wyszło, jak wyszło. Jak w tej bajce o skorpionie. Taka natura. Każdy ma jakąś. Moja natura to bycie zjebem. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
7339 7e8e 500
Reposted fromkattrina kattrina viaID ID
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1452 a3cc 500
1534 7d28
Reposted fromursa-major ursa-major viamyzone myzone
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakejtowa kejtowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl