Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8197 74b3
Reposted fromzombizombi zombizombi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.  — Piotr C. "BRUD"
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
6731 56c7
Reposted fromlandscape landscape
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaOkery Okery
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaOkery Okery
To moja droga z piekła do piekła
W dół na złamanie karku gnam!
Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla
Nie zrywa mostów, nie stawia bram!
— J.Kaczmarski 'Epitafium dla W.W.'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8197 74b3
Reposted fromzombizombi zombizombi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viamyzone myzone
4391 9b6c
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamyzone myzone
8352 130d 500
Reposted fromwonders- wonders- viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl