Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viamyzone myzone
4391 9b6c
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamyzone myzone
8352 130d 500
Reposted fromwonders- wonders- viamyzone myzone
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
1968 eb9d
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
I never wish to be easily defined.
Franz Kafka (via son-s)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego.
— Constanze Köpp
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeenciia leenciia
Jeżeli coś cię boli: dobra wiadomość - żyjesz Jeżeli coś cię boli: zła wiadomość - czujesz to wyłącznie Ty.
To wszystko dookoła, co Cię szczelnie otacza nie czując Twego bólu - jest to tak zwany świat.
— Tekst do wygrawerowania na nierdzewnej bransoletce, noszonej stale na przegubie.
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
Przecież tak naprawdę poznajemy się w sytuacjach życiowych, codziennych, a nie na kilkudniowych wyjazdach, nie na gadu-gadu, w mailach czy przez esemesy, gdzie można napisać tak naprawdę wszystko. I uwierzyć we wszystko. (…) Poznanie może dać tylko zwyczajna sytuacja, wspólne posiłki, zakupy, sprzątanie, praca. W końcu to jest życie. A nie internet czy esemesy.
Reposted fromzenibyja zenibyja
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja
2761 ad3e
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamyzone myzone
8212 fe70
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamyzone myzone
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Psy mnie lubiły i okazywały wdzięczność, wesoło merdając ogonami.(...) Bawiłam się z nimi, głaskałam je i czułam ich ciepło i miłość, jakiej nigdy nie zaznałam od ludzi.
— "Kato tata"
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl